Başkan: Prof. Dr. Ceyla İrkeç,

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Şeref Demirkaya,

Üye: Doç. Dr. Gürdal Orhan

Üye: Doç. Dr. Berna Arlı

Üye: Prof. Dr. Canan Yücesan

Genel Sekreter: Doç.Dr. Semra Mungan Öztürk

Sayman: Avukat Cevahir Leyla Sipahi